.
 
تنهائی ام را دوست دارم
 
نه اینکه چون بی وفا نیست
 
نه اینکه چون خدا هم تنهاست
 
و با در دلش دروغی  نیست
 
نه  
 
تنهائی را دوست دارم
 
وقتی تو را به من می رساند

  
و در ازدحامت

 
 
شلوغ ترین نقطۀ دنیا می شود دلم
 
تنهائی را دوست دارم

 
دزدانه که سرک می کشی

 
به خیالم
 
و نمی دانی
 
 
از گوشۀ تنهائی من
 
همیشه دامنت پیداست
 
 
تنهائی ام را دوست دارم
 
تنها برای تو
 
برای من

 
برای عشق
 
/ 1 نظر / 21 بازدید
nazgol

به منم سر بزن اپم [گل]